Målet er å være Norges mest inkluderende by

6. september 2022

I Tønsberg har NAV videreutviklet sitt samarbeid med næringslivet og arbeidsgivere i kommunen. Resultatet har blitt Tønsberg Inkluderer.

Målet med dette samarbeidet er å etablere en inkluderende kultur for arbeidssøkere som står utenfor arbeidslivet, hvor en jobber for en ordinær tilsetting i bedriften som et sluttresultat.

– Vi ønsker oss et samfunn som bygger på en inkluderende kultur, og et samfunn som tar ansvar for å gi muligheter til alle. Mange mennesker havner av ulike grunner utenfor arbeidslivet. Sammen kan vi åpne dører for de som står utenfor, og vi kan gjøre hverandre bevisst på hvorfor mangfold og inkludering er viktig, sier Linnea Moe i Tønsberg Inkluderer.

Intensjonen bak Tønsberg Inkluderer er å gjøre byen kjent for å ha det som er Norges mest inkluderende næringsliv.

– Dette vil ha store, positive ringvirkninger. Det vil kunne bety mye for hele familien, samt bidra til at familier får et sosialt nettverk. Det vil også redusere utfordringer knyttet til barnefattigdom, sier hun.

Håpet er å kunne bygge stolthet blant arbeidsgivere som velger å åpne arbeidsplassene sine, og bli en del av Tønsberg Inkluderer. Gjennom dette arbeidet ønsker Tønsberg Inkluderer å øke bevisstheten og spre kunnskap om hvorfor det er så viktig med mangfold og inkludering i offentlig og privat næringsliv.

Moe forteller atbedrifter som blir en del av Tønsberg Inkluderer får økt sin kompetanse om mangfold og inkludering. I tillegg er det en fin mulighet til å bygge nettverk.

– Noen av bedriftene vil komme i kontakt med den perfekte kandidaten gjennom dette prosjektet. Det er positivt for bedriftens omdømme å ta del i et bærekraftig og mangfoldig samfunnsoppdrag, sier hun.

Les mer om Tønsberg Inkluderer her.

Flere aktuelle saker