Teknologikonferansen 2022

Oseberg Kulturhus Ollebukta 3,Tønsberg

Teknologikonferansen «Det spirer» i Tønsberg har blitt en viktig konferanse for alle som er opptatt av teknologi, og hvordan den i raskt tempo endrer samfunnet vårt. Mer enn noen gang tidligere har teknologien vist oss hvordan den hjelper oss. Vaksiner og digitale hjelpemidler har vært avgjørende for oss den siste tiden. 6. mai samler vi […]

$2894