Fakta om Tønsberg

Det er mange fortrinn med Tønsberg som et sted å etablere næring, og som et sted der bedriften kan vokse og utvikle seg mye. Den lille storbyen har et variert næringsliv, det er en ung og høyt utdannet befolkning og en beliggenhet som gir et stort kundegrunnlag. Tønsberg har en sterk attraksjonskraft, og det er med på gjøre Tønsberg til en av de byene som vokser mest. 

%

av befolkningen kan sykle til sentrum på under 25 minutter

mennesker bor i Tønsberg

minutter med tog fra Oslo

Tønsberg i tall

Næringslivet i Tønsberg er sterkt og mangfolding. Den sterke befolkningsveksten, og gode attraktiviteten gjør at tallene absolutt taler for Tønsberg i tiden fremover. 

Beliggenhet

Den sentrale beliggenheten på Østladet gir tilgang til  store mengder arbeidskraft og kunder.  Kort vei fra urbant byliv til idyllisk skjærgård og enkel tilgang til verden rundt.

Folka i Tønsberg

Tønsberg har en god fordeling mellom de ulike aldersgruppene, befolkningen er høyt utdannet, og byen har en sterk befolkningsvekst. 

Nye Tønsberg-bedrifter ble registrert i 2020

Nyetableringer

Flere og flere velger å etablere virksomhet i vårt område. Tønsberg er en mangfoldig by med god infrastruktur og korte avstander

Kompetanse

Det er god tilgang til kompetanse i Tønsberg. Utdanningsnivået her er høyere enn landsgjennomsnittet, det er mange unge arbeidstakere i kommunen. Universitetet gir gode muligheter for utdanning og forskning.

Leve i Tønsberg

Korte avstander, et kompakt sentrum og en beliggenhet som gir feriefølelse midt i hverdagen. Dette er med på å skape en enklere hverdag, og mulighet for en god balanse mellom jobb og fritid. Det kan også arbeidsgivere dra nytte av.

Mye kompetanse i Tønsberg

Det er god tilgang til kompetanse i Tønsberg. Utdanningsnivået her er høyere enn landsgjennomsnittet, det er mange unge arbeidstakere i kommunen. Universitetet gir gode muligheter for utdanning og forskning.

%

av befolkningen har høyere utdanning