Drift av Torvet

Fra gammelt av, har torghandelen holdt til i hjertet av byen i Tønsberg. Det er et knutepunkt, som forsyner årene ut med mennesker og handel.

Det har også vært normalen at de som ønsker å stå på torvplasser, betaler en symbolsk sum for drift og vedlikehold til kommunen. Denne prisen er blitt holdt nede, slik at enhver skulle ha råd til å selge varene sine.

Tønsberglivet forvalter Torvet i regi av Tønsberg kommune. Vårt mål og ønsker er å fylle Torvet med aktiviteter året rundt, i form av festivaler, markeder, konserter, arrangementer og tradisjonell torghandel.

Hvorfor:
Et helsefremmende miljø, er en forutsetning for god helse. For å oppnå dette, har steder, lokalsamfunn og møteplasser stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse ifølge helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom å skape sosiale møteplasser kan man bidra til å fremme folkehelse, og gi økt livskvalitet. Dette vil også være gunstig for næringslivet i byen, da møteplassen vil kunne trekke flere mennesker inn til sentrum.