Handlingsprogram for sentrum

Handlingsprogram for sentrum er et offentlig privat samarbeid hvor vi jobber med oppgradering av ulike byrom i sentrum.

Eksempler på tiltak som har vært gjennomført er lystak i Øvre Langgate og bymøbler på Torvet og Brygga.

For hvem:
Til glede for innbyggere og besøkende.

Hvor:
I sentrum

Hvorfor:
Bidra til oppgradering av gater og torv så Tønsberg kan tilby attraktive møteplasser og opplevelser i sentrum.