Strandryddedagen

Sammen med gode samarbeidspartnere inviterer vi skoler og lag/foreninger i Tønsberg og Færder kommune til ryddedagen. En dag der vi sammen gjør en dugnad for vår vakre region. 

Plast er en stor miljøutfordring. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi inviterer derfor lag og foreninger til å sette av litt tid til å plukke søppel.

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg belønner lag og foreninger med 150 kroner per søppelsekk som blir ryddet.

Hvor:
1. RYDD EN STRAND:
Det er gratis rutebuss for de som deltar på dugnaden denne dagen.

2. RYDD I NÆRMILJØET:
Det er også mulig å rydde i nærmiljøet. Sekkene som fylles, må leveres inn til avtalt oppsamlingssted.

UTSTYR:
Søppelsekker, annet utstyr og materiell vil bli utlevert på ulike hentepunkter. Mer informasjon kommer etter påmelding.

REGLER:

  • Lag og foreninger som har et organisasjonsnummer kan delta
  • Aksjonen gjelder kun på oppgitt dato
  • Påmelding er påkrevd for deltakelse
  • Det er kun fulle søppelsekker av den typen som utleveres i forkant, som belønnes
  • Det er kun søppel som plukkes i naturen som skal ligge i posene
  • Søppelsekker registreres og leveres inn på hentested som nevnt over
  • Sekker som ikke blir benyttet leveres inn sammen med fulle sekker
  • Skjema med informasjon til kontaktperson og attestasjon må underskrives førpengene overføres til konto