TBG:LEDER

DET HANDLER OM BEDRIFTLEDERE SOM TAR BEVISSTE VALG

TBG:leder er et lederprogram for Tønsbergbedrifter som ønsker å sikre bærekraftig vekst, gjennom bevisste strategiske valg ift retning, struktur, kultur og ledelse. Gjennom TBG:leder får deltakeren økt bevissthet om sin lederrolle og bred innsikt i hva som skal til for å lede sin organisasjon på en effektiv og menneskevennlig måte. En leder som har gjennomført TBG:leder øker sin gjennomføringskraft og skaper bedre flyt i virksomheten.

Målet med programmet:

 • Bevissthet rundt visjon, ambisjoner og mål som verktøy for vekst
 • Sikre trygghet i struktur og ansvarsområder
 • Bygge tillit i organisasjonen
 • Bevissthet rundt kulturarbeid
 • Innsikt i betydningen av mangfold for gode beslutningsprosesser
 • Innføring i endringsledelse og gjennomføringskraft
 • Tilgang på oppdatert forskning på fagfeltet

Dette får du:

Gjennom TBG:leder får du som deltaker innføring i hva adferdsøkonomi er, og hvordan du som leder kan bruke denne kunnskapen aktivt for å sikre resultater i organisasjonen din. Vi jobber systematisk gjennom tematikk som retning, struktur, kultur og ledelse.

Vi bygger opp samlingene med forelesninger, diskusjon i grupper og egen refleksjon. Det vil være oppgaver mellom samlingene. Deltakerne får innføring i tema, verktøy til å innføre evt håndtere tematikken inn i egen organisasjon, samt oppfølging ved behov

Dato for gjennomføring:

18. og 19.nov 2021 – Modul 1
– Retning & struktur
– Adferdsøkonomi, strategi, struktur
13. og 14.jan 2022 – Modul 2
– Kultur & mangfold
– Implementering av kultur, mangfold i beslutningsprosesse
3. og 4. mars 2022 – Modul 3
– Ledelse & endring
– Ledelse; avstandsledelse, endringsledelse, gjennomføringskraft

  Sted: Stasjonen, 8.etg
  Målgruppe: Bedriftsledere
  Antall plasser: Min 12 –  Max 18 deltagere
  Oppstart: November 2021
  Antall økter: 6
  Egenandel: 5000,-/ordinærpris 25 000,-