Bli med på laget: Tønsberglivet

Tønsberg blir lagt merke til. Et godt samarbeid mellom private aktører, det offentlige og andre bidragsytere har vært avgjørende for at vi har oppnådd disse resultatene. Men jobben er på langt nær ferdig, og vi mener det nye selskapet er et kraftsenter som skal løfte arbeidet videre.

For handel og næringsliv i sentrum

For øvrig næringslivet i regionen

Organisering og formål

Tønsberglivet AS skal være en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Våre prosjekter

Tønsberglivet jobber strategisk og målrettet med å skape en attraktiv region. Selskapet er avsender av flere store prosjekter, arrangementer og kampanjer.

Kontakt oss

Vi vil gjerne ta en prat med deg for å fortelle mer om selskapet, og diskutere hvordan vi kan samarbeidet til det beste for din bedrift og tønsbergregionen.