Organisering og formål

Tønsberglivet AS skal være en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Handelsnæringen, restauranter og eiendomsutviklere er sterkt representert sammen med øvrig næringsliv i tønsbergregionen.

Selskapet er organisert på en måte som sikrer fokus på omdømmearbeid, byutvikling og vekst for hele regionen.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har partnere og medlemmer.

Selskapet er lokalisert på kontorbygget «Friends» nederst på Torvet.

Våre felles mål:

Øke bostedsattraktiviteten
Øke næringsattraktiviteten
Øke besøksattraktiviteten

Styret:

Øystein Hjørnevik (Styreleder)
Ann Christin Horsgaard (Alti Farmandstredet)
Nick Sandberg (kulturlivet)
Kjersti With (With AS
Maren Aamodt (Villa Flamingo)
Pål Egeland (Folksom)
Charlotte Svensen (Tønsberg Kommune)

Våre prosjekter

Tønsberglivet jobber strategisk og målrettet med å skape en attraktiv region. Selskapet er avsender av flere store prosjekter, arrangementer og kampanjer.

Bli partner

Vi har gode samarbeidspartnere som gjør det mulig å gjennomføre alle prosjektene, og bidrar til at Tønsberglivet er et godt sted å bo, drive næring og besøke.

Våre samarbeidspartnere

Vi har store og små støttespillere – og alle er de med på å bidra til at Tønsbergregionen vokser og utvikler deg.