Salg av kristen litteratur, musikk og film, samt gaver og andre tilhørende varer.

Åpningstider mandag til lørdag kl. 12.00 – 15.00.