VKT er ansvarlig for kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold og skal gi regionens innbyggere et best mulig kollektivtilbud.