VI på Torvet er en butikk med stor personlighet for mennesker som har øyne for det unike. VI er en butikk som skaper tilhørighet. VI gir unge  arbeidstrening i samarbeid med NAV Ung og er et vindu for menneskene som utarbeider produktene gjennom tilrettelagt arbeid og aktivitet i Tønsberg Kommune. Med gjenbruk, bærekraftighet og kvalitet i fokus.

Instagram

Åpningstider tirsdag til fredag kl. 10.00 – 16.00, torsdag 10.00 – 17.00 og Lørdag kl. 10.00 – 15.00.