Sammen for en bedre jul

6. november 2023

Denne julen har Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Tønsberg kommune og andre frivillige organisasjoner i Tønsberg gått sammen for å samordne de ulike aktørenes innsats inn mot jul. Sammen med Frelsesarmeen, som arbeider med å få på plass gode søkerutiner, vil disse sammen jobbe for å gi barnefamilier i Tønsberg en god jul, til tross for vanskelige tider.

Samarbeidet har fått navnet «Julegleden 2023», og ønsket er å koordinere organisasjonenes innsats, slik at det er de som virkelig trenger hjelp får det på en verdig måte.

Dag Østby i Kirkens Bymisjon forteller at høsten og julen 2022 ble spesiell for mange, da flere i løpet av kort tid opplevde å få økonomiske problemer. Da ble dugnadsånden vekket til live i Tønsberg. Frivillige organisasjoner, næringsliv, kommune og mannen i gata gikk sammen for å hjelpe de som trengte det.

– Den økonomiske situasjonen har dessverre ikke bedret seg, tvert imot har rentehevningen gjort hverdagen tøffere for enda flere. For å møte dette må vi samarbeide bedre. Vi vet at også næringslivet kjenner «dyrtiden» og har tøffere tider. Men vi håper at de opplever dette samarbeidet positivt, og erfarer at støtten vi får blir enda bedre utført for de som trenger det, sier Østby.

Samarbeidsaktørene i «Julegleden 2023» skal koordinere og kvalitetssikre at de som er i en vanskelig situasjon kan søke om hjelp på en enkel og verdig måte.

– Samtidig må vi som organisasjoner samhandle bedre, slik at vi får mest mulig ut av de midlene som samles inn og blir gitt som gaver. Vi må også hindre at det oppstår situasjoner der denne hjelpen blir misbrukt. Dette vil kun skade de som sliter mest. Derfor står vi nå sammen, sier Østby.

Flere aktuelle saker