Hele dagen

Barn i byen

Tønsberg Torv Torvet 1, Tønsberg

Prosjektsamarbeid mellom Tønsberglivet og barnehagene i kommunen, hvor alle barnehagene to ganger i året gjennomfører et spesielt kunstprosjekt. Kunsten blir lansert på torvet med en liten fest hvor ordføreren står […]